1. Informacje Ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://wammashop.pl

2. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Wamma Poland Macewicz Sp.J., z siedzibą w ul. Twarda 12, 86-065 Lisi Ogon k/Bydgoszczy, NIP: 9671351211, REGON: 341202998.

3. Dane Osobowe i Ich Przetwarzanie

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:

  • realizacji zamówień dokonywanych w sklepie internetowym,
  • obsługi konta użytkownika,
  • dostarczania informacji marketingowych (jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę),
  • rozpatrywania reklamacji i obsługi zwrotów.

4. Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:

  • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
  • zgoda Użytkownika,
  • obowiązek prawnie usprawiedliwiony realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. Okres Przechowywania Danych Osobowych

Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, obsługi konta użytkownika oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

6. Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Udostępnienie Danych Osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom zajmującym się obsługą serwisu, dostawą towarów, obsługą płatności itp.

8. Zabezpieczenia Danych Osobowych

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w sposób zabezpieczający przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

9. Kontakt

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej sklepu lub bezpośrednio pod adresem inspektorrodo@wamma.pl

10. Zgłoszenie Prośby o Usunięcie Danych

W przypadku chęci usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy, Użytkownik może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem inspektorrodo@wamma.pl w celu złożenia takiej prośby.

11. Zmiany w Polityce Prywatności

Administracja sklepu zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie sklepu.

Ostatnia aktualizacja: 12.04.2024