Farba do pieczątek, do znakowania mięsa, o pojemności 2 litrów, marki Caps

Farba do pieczątek przeznaczona do znakowania elementów mięsnych, o intensywnym brązowym kolorze, to profesjonalne narzędzie dedykowane przemysłowi spożywczemu, zwłaszcza branży mięsnej. Tusz ten jest skomponowany z dbałością o spełnienie restrykcyjnych norm dotyczących kontaktu z żywnością obowiązujących w Unii Europejskiej, takich jak Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.; Rozporządzenie (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności; Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Składniki:

 • Woda
 • E422
 • E155
 • Etanol
 • E325
 • Glicerol

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i para
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskier / otwartego ognia / gorących powierzchni. - Zakaz palenia.
 • P241 - Używaj przeciwwybuchowej instalacji elektrycznej/wentylacji/oświetlenia/.../sprzętu.
 • P280 - Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy / ochronę słuchu
 • P240 - Pojemnik na ziemię / wiązanie i sprzęt odbiorczy.
 • P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU ZNACZENIA SKÓRY (lub włosów): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłucz skórę wodą/prysznicem.
ME138

Zobacz także

16 innych produktów w tej samej kategorii: